Arbejde & Sundhed

Arbejde & Sundhed er et kombineret træningstilbud, der tilbyder en arbejdsmarkedsrettet og sundhedsfaglig indsats, der skal gøre vejen til arbejdsmarkedet lettere for dig.

Vi tilbyder en tværfaglig indsats, hvor kompetente fysioterapeuter, ergoterapeuter, erhvervspsykologer og virksomhedskonsulenter, i samråd med dig, afdækker dine ressourcer, udfordringer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet.

I samarbejde med dig og din sagsbehandler ved Aabenraa Jobcenter tilrettelægger vi et individuelt forløb, der sigter mod selvforsørgelse, øget velvære og mestring af din hverdag.

Et forløb består af følgende:

 • Et 12 ugers kombineret forløb af fysisk, kognitiv, psykisk og social karakter
 • Opstartssamtale med to medarbejdere fra Arbejde & Sundhed omhandlende dine ressourcer, udfordringer og forventninger samt mål for forløbet
 • En fast kontaktperson
 • Antal træningsdag(e) og mødetid(er) aftales til opstartssamtalen
 • Træningen foregår på hverdage i tidsrummet kl. 8.00-14.30 og har varighed af max. 2 timer pr. træningsgang.
 • Træning både individuelt og på hold 
 • Temaforløb omkring energiforvaltning, mindfulness/natur, smerteforståelse, søvn og læreren omkring stress, depression, angst og tankemylder
 • Afklarende samtaler ved en erhvervspsykolog
 • Opfølgningsmøde hvor din sagsbehandler også deltager
 • To afslutningsrapporter fra fysioterapeut/ergoterapeut og erhvervspsykolog, der beskriver dine ressourcer, barrierer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet, som din sagsbehandler modtager
 • Mulighed for virksomhedspraktik, hvor en afslutningsrapport udarbejdes.

Vores træning bygger på en faglig og helhedsorienteret tilgang, hvor du bliver medinddraget og har indflydelse på dit forløb. Vi har fokus på fællesskab og meningsfulde aktiviteter, der understøtter dit træningsforløb.

Vi holder til i træningslokaler med gode muligheder for alsidig, fysisk, kognitiv, psykisk og social træning. Herudover benytter vi også naturens muligheder som træningsrum.

Ofte stillede spørgsmål

 • Jobcenter Aabenraa kan henvise dig til et forløb hos Arbejde & Sundhed.
  Du kan derfor rette henvendelse til din sagsbehandler for at drøfte muligheden.

 • Som udgangspunkt varer et målrettet forløb 12 uger.
  I samråd med din sagsbehandler vurderes det herefter, hvorvidt du bør starte i et praktikforløb.